Meteen naar de inhoud

Actueel

Mei 2024
Zienswijze Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Verkenning OV-verbinding Amsterdam Haarlemmermeer.

Ontwerp volkstuintjes Riemst (met bomen)

Tuinontwerpcursus 2022

Een tuin naar mijn hart: een tuin ingericht naar mijn wensen: Wie wil dat nou niet?

Na jarenlange ervaring met snoeicursussen op diverse tuinparken besloot Gerard Schuitemaker om een andersoortige cursus aan te bieden. Samen met Mariejan Beek gaat binnenkort de eerste pilot-cursus van start.
Volkstuinpark Ons Buiten biedt een tuinontwerpcursus aan voor nieuwe tuinders en voor tuinders die hun tuin willen veranderen. Ondanks dat we van onze tuin genieten, is er vaak behoefte aan verandering. Hoe kunnen we dit aanpakken?

. U maakt stap voor stap een ontwerp uitgaande van de bestaande situatie in uw tuin.
. U leert hoe u de indeling met planten, heesters en bomen kunt wijzigen.
. U gaat op papier – op schaal – uw tuinontwerp uitwerken.
. U leert welke planten, bomen en heesters geschikt zijn voor uw tuin.

Wij bieden vier lessen aan om u op weg te helpen. De lessen bestaan uit een halfuur theorie en anderhalf uur praktijk. We gaan waarschijnlijk werken in vier tuinen in groepen van drie. We sluiten de lessen gezamenlijk af. Er is plaats voor 12 deelnemers.

De lesdagen zijn op de zaterdagen 22 oktober, 5 november, 12 november en 3 december.

De cursus kost € 60.- voor vier lessen.

Informatie en aanmelden bij: 

Mariejan Beek   mobiel: 06-44006369               mailadres mj.beek@upcmail.nl

Gerard Schuitemaker telefoon 020 – 6164 759    mailadres gangbaar-37@hetnet.nl
                                    mobiel: 06 8220 6607

Wethouder Marieke van Doorninck met Henk van Raaij en zijn vrouw

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 mei jl. werd Henk van Raaij geheel tot zijn eigen verrassing tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.

Wethouder Marieke van Doorninck spelde de zichtbaar ontroerde Henk de versierselen op. Lees meer over deze het koninklijk lintje voor Henk(ie).

Beleidskader Hoofdgroenstructuur (inspraakversie)

Besluitvorming in de gemeenteraad wordt verwacht medio 2022.

De Hoofdgroenstructuur bestaat uit groen dat:

  • een wijkoverstijgende functie heeft;
  • van grote waarde is voor mens en dier;
  • een cruciale verbindende of structurerende functie heeft;
  • op een andere wijze bijzonder of zeldzaam is.

Aanpak voor ontwikkeling Amsterdamse Volkstuinparken

Besluitvorming in de gemeenteraad heeft op 22 december 2021 plaatsgevonden.

Draagvlak bij tuinders

Eind 2020 ontstond veel onrust onder volkstuinders naar aanleiding van de oorspronkelijke plannen van de gemeente. De gemeente is daarom opnieuw in gesprek gegaan met de besturen van de parken. Samen zijn zij tot aangepaste plannen gekomen, die op draagvlak bij de tuinders kunnen rekenen. De aangepaste plannen voor de ontwikkeling van de volkstuinparken zijn in december 2021 ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.