Actueel

Wethouder Marieke van Doorninck met Henk van Raaij en zijn vrouw

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 mei jl. werd Henk van Raaij geheel tot zijn eigen verrassing tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.

Wethouder Marieke van Doorninck spelde de zichtbaar ontroerde Henk de versierselen op. Lees meer over deze het koninklijk lintje voor Henk(ie).

Beleidskader Hoofdgroenstructuur (inspraakversie)

Besluitvorming in de gemeenteraad wordt verwacht medio 2022.

De Hoofdgroenstructuur bestaat uit groen dat:

  • een wijkoverstijgende functie heeft;
  • van grote waarde is voor mens en dier;
  • een cruciale verbindende of structurerende functie heeft;
  • op een andere wijze bijzonder of zeldzaam is.

Aanpak voor ontwikkeling Amsterdamse Volkstuinparken

Besluitvorming in de gemeenteraad heeft op 22 december 2021 plaatsgevonden.

Draagvlak bij tuinders

Eind 2020 ontstond veel onrust onder volkstuinders naar aanleiding van de oorspronkelijke plannen van de gemeente. De gemeente is daarom opnieuw in gesprek gegaan met de besturen van de parken. Samen zijn zij tot aangepaste plannen gekomen, die op draagvlak bij de tuinders kunnen rekenen. De aangepaste plannen voor de ontwikkeling van de volkstuinparken zijn in december 2021 ter besluitvorming in de gemeenteraad behandeld.