Media

Krijgt u de nieuwsbrief nog niet, maar wilt u ook graag op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt op Ons Buiten, geef je hier op.

Tuinders die geen mail hebben, kunnen deze in geprinte vorm lezen. Deze nieuwsbrieven zitten in een map die in de kantine ligt.

Wilt een bijdrage schrijven voor de nieuwsbrief, dan kunt u uw kopij opsturen. Wij ontvangen deze graag per mail nieuwsbrief@ons-buiten.nl of in de bestuursbus naast het verenigingsgebouw.

Kwartaalblad Ons Buiten

Het kwartaalblad Ons Buiten – “de glossy” – verschijnt vier keer per jaar. Voor de leden zijn hieraan geen extra kosten verbonden. Alle tuinders kunnen een bijdrage schrijven voor ons kwartaalblad. De redactie bepaalt of bijdragen gepubliceerd worden. Kopij voor Ons Buiten kunt u insturen per e-mail redactie@ons-buiten.nl , of u kunt deze in de bestuursbus bij het verenigingsgebouw doen ter attentie van redactie Ons Buiten.

Aspirantleden, mensen die zich bij de Bod van Volkstuinders en bij Ons Buiten hebben ingeschreven, krijgen het blad het eerste jaar gratis en beslissen daarna of zij zich willen abonneren voor €17,50 per jaar.

Foto's

We hebben zeer actieve fotografen onder de leden. Het park nodigt uit om van de natuur prachtige foto’s te maken.

Voor leden zijn ook de foto’s van de activiteiten hier te vinden.

Video vrijwilligersdag 2014

In 2014 zijn de vrijwilligers bij Ons Buiten verrast op een heerlijk diner. Dit feestje werd opgeluisterd met