Meteen naar de inhoud

Een tuin op Ons Buiten

Informatie voor aspiranten

Inschrijving aspiranten

Je kunt je als aspirant tuinder van Ons Buiten tijdens het tuinseizoen inschrijven op onze wachtlijst op de eerste zaterdagen van de maand.
Dit zijn voor 2024:  6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli (vol!), 3 augustus en 7 september. En dit kan alleen op uitnodiging met een voorlopig volgnummer. Hoe dat werkt, lees je verderop.

Voordat je je inschrijft

Hou rekening met onderstaande punten voordat je je inschrijft. Het voorkomt teleurstelling bij zowel aspiranten als bij de tuinders van Ons Buiten. Want ‘Bezint eer gij begint’ 

 • Alleen als je aspirant bij Ons Buiten bent, kun je inschrijven op een vrijgekomen tuin. De geïnteresseerde aspirant met de langste inschrijfduur krijgt de tuin toegewezen.
 • Realiseer je dat we meer dan 600 aspiranten op de wachtlijst hebben staan. Hoe snel je dan een tuin op Ons Buiten hebt, is afhankelijk van twee zaken. Het aantal tuinen dat vrij komt (gemiddeld zo’n 15 per jaar) en hoe specifiek die bij jouw wensen en budget aansluiten.
 • Verkijk je niet op het vele werk dat een volkstuin met zich meebrengt. Zowel de tuin als het tuinhuisje vragen jaarlijks nogal wat uren aan onderhoud. Het kost je, zeker in het begin, gemiddeld zo’n 10 à 12 uur per week.
 • Daarnaast moet je jaarlijks 25 uur meewerken aan het algemeen onderhoud van ons park. Deze verplichte, zogenaamde werkbeurten doe je op 10 zaterdagochtenden verspreid over het jaar.
 • Ons park is een echte vrijwilligersorganisatie en kan alleen maar op de huidige wijze bestaan als alle leden beschikbaar zijn voor extra werkzaamheden. Deze extra inzet vragen we nadrukkelijk ook van jou als je eenmaal tuinder bent. Met alleen de werkbeurten ben je er dus niet!
 • Binnen elke organisatie gelden regels om de zaken goed te laten verlopen. Dus houdt iedereen zich aan de algemene regels en voorschriften van de Bond van Volkstuinders en de meer specifiekere van Ons Buiten. Niet altijd leuk, wel duidelijk.

De inschrijvingsprocedure

Je kunt vanaf maart een uitnodiging aanvragen om je als aspirant tuinder persoonlijk bij ons in te mogen schrijven. Deze definitieve inschrijving is dus altijd op een van de eerste zaterdagen van de maanden april tot en met september. Verder verloopt het als volgt:

 • Zorg dat je bent ingeschreven bij de Bond van Volkstuinders, want anders kom je niet verder.
 • Stuur je aanvraag voor een uitnodiging naar voorzitter@ons-buiten.nl. Vermeld in je bericht je lidmaatschapsnummer van de Bond en de zaterdag die je wilt komen.
 • Je ontvangt een bevestiging met een voorlopig volgnummer, de datum van de inschrijfbijeenkomst en verdere instructies.

Let op: Als je niet persoonlijk op de bevestigde zaterdagochtend kunt komen, geef dit dan op tijd aan ons door! Je voorlopige aanmelding vervalt en je zult een nieuwe uitnodiging moeten aanvragen. Ben je afwezig zonder bericht of geldige reden dan gaan we ervan uit dat je geen interesse meer hebt om ingeschreven te worden. Je krijgt dan geen nieuwe uitnodiging meer.

De zaterdag van inschrijving (duur ca. 2 uur)  

Aanvangstipt om 10.00 uur, alleen toegang met een geldige uitnodiging en een voorlopig volgnummer.

Waar: boven onze Winkel van Schinkel, links direct na de hoofdingang, Riekerweg 15.  

Kosten: éénmalig € 25 voor het aspirant-lidmaatschap op Ons Buiten. Te betalen per pin. Let op: blijf wel jaarlijks je contributie aan de Bond van Volkstuinders betalen, anders vervalt je aspirant- lidmaatschap automatisch!

Meenemen: een geldig identiteitsbewijs! 

Wat te verwachten: We vertellen je wat het betekent om een tuin op Ons Buiten te hebben: wat je moet doen, waar je aan moet houden en wat wel en niet mag. Daarna maken we je inschrijving definitief.

De tuin op een volkstuinpark

 • Ons Buiten is een volkstuinpark. Dit betekent dat er op ten minste 25% van de beschikbare tuingrond bloemen, sierheesters en/of kleinfruit staat.
 • Dit betekent ook dat niet meer dan 30% van de tuin verhard is. Onder verharding vallen bouwsels, schuren, kassen, de gaskist, terrassen, het verharde tuinpad en houten vlonders.
 • Is een tuin groter dan 400 m2 dan geldt een maximum van 120m2. Is uw tuin kleiner dan 267 m2 dan geldt een maximum 80 m2.
 • Alle tuinen hebben langs de tuin een heg, die niet hoger mag zijn dan 80 cm. Het is beslist niet de bedoeling om achter de heg hoge struiken te plaatsen. Een volkstuinpark moet ook voor bezoekers de moeite waard zijn. Voor hen is het leuk als zij een tuin in kunnen kijken en kunnen zien op hoeveel verschillende manieren je een mooie tuin van een lapje grond kunt maken.
 • Op de volkstuinparken wordt natuurlijk getuinierd. Niet-natuurlijke bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn verboden
 • De bomen op een tuin vallen onder de verantwoordelijkheid van de tuinder. Voor bomen met een omtrek van minimaal 31 cm, gemeten op 1.30 m hoogte , is een kapvergunning van de Gemeente nodig. Kapvergunningverlening verloopt via het bestuur van Ons Buiten.
 • Jaarlijks worden alle tuinen in de maanden mei/juni gecontroleerd. Bij achterstallig onderhoud vinden tuinders een lijst op het raam van hun tuinhuis waarop staat welke werkzaamheden op korte termijn uitgevoerd moeten worden.
 • Aspiranten krijgen de eerste twee jaar adviezen van een aan hen toegewezen mentor.

Het tuinhuisje 

 • Het tuinhuisje is eigendom van de tuinder. Tuinders zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun tuinhuisje.
 • De huisjes op Ons Buiten zijn in het tuinseizoen aangesloten op de waterleiding.
 • Alle huisjes op Ons Buiten zijn aangesloten op het riool.
 • De tuinhuisjes hebben geen elektra. Met zonnepanelen kunnen tuinders zelf stroom opwekken.
 • Koken kan op butagas. Ook zijn er kachels te koop die op butagas werken. Gasflessen zijn te koop in de winkel.
 • Ons Buiten heeft een sociaal stookplan voor tuinders met een houtkachel.
 • Voor alle bouwsels op een tuin hebben tuinders vooraf schriftelijke toestemming van de Bouwcommissie nodig. Dit geldt ook voor schuttingen, die alleen tussen de huisjes mogen staan. Let op: een boomhut is niet toegestaan.
 • Elk bouwsel dient te voldoen aan de voorschriften van de Bond van Volkstuinders en de Statuten en Reglementen van de Bond, alsook aan het huishoudelijk reglement van Ons Buiten.
 • Iedereen waardeert de rust op het park, daarom kan men alleen buiten het seizoen (dus van 1 oktober t/m 31 maart) klussen met een aggregaat of andere lawaaimakend gereedschap. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan het bestuur ontheffing verlenen voor gebruik van bijvoorbeeld aggregaten in het tuinseizoen.
 • Voor tenten en andere attributen, waaronder een partytent en een kinderzwembadje, gelden ook regels. Zo mag een partytent slechts tijdelijk (24 uur) op een tuin staan.

 

Lid zijn van een tuinvereniging

Wie een tuin heeft op een volkstuinpark is lid van een vereniging. De leden zijn mensen die plezier hebben in tuinieren en het leuk vinden om iets moois te maken van hun tuin. Bovendien onderhouden zij samen met anderen de gemeenschappelijke delen van hun tuinpark. Uit de leden worden bestuur en commissies gekozen die verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van het tuinpark. In het tuinseizoen kunnen de leden elkaar ontmoeten in de kantine en op het terras van het verenigingsgebouw. Bovendien worden er voor de leden en hun kinderen allerlei activiteiten georganiseerd.

Wat houdt het lidmaatschap van een tuinvereniging in:

 • leden zetten zich ervoor in hun tuin zo aan te leggen en te onderhouden dat deze
  ook voor rondwandelende bezoekers aantrekkelijk is.
 • Ieder lid verricht ten minste 25 uur per jaar werkzaamheden voor de vereniging.
 • De meeste leden werken 10 zaterdagochtenden per jaar in de algemene tuin.
 • Wie ten minste twee jaar tuinbeurten heeft gedaan, kan in aanmerking komen
  voor het onderhoud van een eigen grasstukje in het algemene deel van het tuinpark.
 • Leden proberen bij evenementen en seizoensactiviteiten extra hand-en-spandiensten te verrichten.  
 • De verplichte tuinbeurten of het onderhoud van het grasstukje vervalt als leden
  de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt. Voor tuinders die 65 of ouder waren toen zij hun tuin kregen, is dit 75 jaar.
 • Leden houden zich aan de Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders
  en aan het huishoudelijk reglement van hun eigen tuinvereniging
 • Leden zorgen ervoor dat zij medetuinders geen overlast bezorgen.
 • Leden blijven op de hoogte van alles wat er op hun park gebeurt door de maandelijkse nieuwsbrieven te lezen en door aankondigingen op de mededelingenborden te bekijken.

 

Inschrijven op een tuin

 

In de maand mei begint de Taxatiecommissie met het taxeren van de waarde van een tuinhuisje en de tuin van vertrekkende tuinders. Vanaf half mei hangt er op het mededelingenbord naast het verenigingsgebouw een lijst met de nummers van tuinen die te koop zijn. Deze lijst blijft hier twee weken hangen.

 

Aspiranten die in aanmerking willen komen voor een tuin die te koop is, moeten dus regelmatig naar Ons Buiten komen om te kijken of en zo ja welke tuinen te koop zijn. Deze tuinen mogen betreden worden. Op het raam van het tuinhuisje hangt het taxatierapport met een specificatie van de berekende bedragen. De koopprijs varieert tussen de 4.000 en 10.000 euro. Soms wordt een sloophuisje te koop aangeboden. De prijs daarvan is ongeveer 1.500 (voor planten en struiken, de waterput, tegels etc.). De koper moet het huisje slopen, zelf voor afvoer zorgen en een nieuw huisje plaatsen.

 

Aspiranten die in aanmerking willen komen voor een te koop staande tuin kunnen het ‘Inschrijfformulier voor een tuin’ invullen. Dit formulier kan gedownload worden van de website. De formulieren zitten ook in de formulierenmap die in het verenigingsgebouw ligt. Het ingevulde inschrijfformulier kan in de groene bestuursbrievenbus naast het verenigingsgebouw gedeponeerd worden. 

 

Het huisje zelf kan niet bezichtigd worden. Van de aspiranten die zich hebben ingeschreven op een tuin worden de drie met het oudste inschrijfnummer uitgenodigd voor een bezichtiging van het tuinhuisje. Van de aspiranten die hierna hun inschrijving aanhouden, wordt degene met het oudste nummer voorgedragen voor koop van de tuin. De datum van overdracht wordt door het bestuur van Ons Buiten bepaald. Overdrachten vinden altijd op zaterdag plaats.